081 353 63 62

Mësoni gjermanisht në LERNFORUM Chur

Në kurset tona të gjermanishtes me fokus ne komunikim, ju do të mësoni në mënyrë sistematike dhe shumë shpejt strukturën dhe thesarin e fjalëve të gjuhës gjermane, me ushtrime të folurit dhe të dëgjuarit, me punime interaktive me pjesmarës të tjerët, dialogje, ushtrime thelbësore gramatikore dhe gjithashtu për përmirsim të shkrimit.

Kurset tona të gjuhës janë të larmishme, komunikuese dhe janë motivuese për një kompetencë gjuhësore aktive në jetën përditshme.

LERNFORUM angazhohet maksimal për suksesin tuaj …
edhe suksesi mund të mësohet!

Gjermanisht A1 intensiv

Kurs mbrëmje për persona në marrëdhënie pune

2 herë 3 leksione në javë, 20 javë, në mbrëmje

Çmimi CHF 900, dhe materialet për mësim CHF 100 (pa shumën për çertifikatën)

Fillimi: Në mes të janarit dhe në mes të gushtit

Të hënën dhe të martën, ora 18:00–20:50 

Gjermanisht A2 intensiv

Kurs mbrëmje për përsona në marrëdhënie pune

2 herë 3 leksione në javë, 20 javë, në mbrëmje

Çmimi CHF 900, dhe materialet për mësim CHF 100 (pa shumën për çertifikatën)

Fillimi: Në mes të janarit dhe në mes të gushtit

Të hënën dhe të martën, ora 18:00–20:50

Gjermanisht B1 intensiv

Kurs mbrëmje për përsona në marrëdhënie pune

2 herë 3 leksione në javë, 20 javë, në mbrëmje

Çmimi CHF 900, dhe materialet për mësim CHF 100 (pa shumën për çertifikatën)

Fillimi: Në mes të janarit dhe në mes të gushtit

Të hënën dhe të enjten, ora 18:00–20:50

Kurset tona për integrimin të huajve dhe të gjermanishtes subvencionohen nga Zyra për Integrim Graubünden. Prandaj ofrojmë për ju çmime shumë më të ulta, se sa kurset gjuhësore të cilat nuk subvencionohen.

Qëllimi është, fitimi i një kompetence gjuhësore aktive për jetën e përditshme e cila ju mundëson pjesëmarrje aktive në shoqërinë dhe jetën në Graubünden.

Prandaj ne ju sugjerojmë në fund të kursit të bëni provimin për çertifikatën evropiane telc, të cilën e organizojme në hapësirat tona dhe gjithmonë bëhet në ditën e fundit të kursit. Më një qëllim të qartë ju mësoni më lehte dhe jeni më të motivuar!